Personalistika a mzdy

Personalistika zahŕňa:

 • príprava vstupných dokumentov (osobný dotazník, zmluvy, dohody, vyhlásenie k zdaneniu…)
 • prihlasovanie/odhlasovanie zamestnancov (SP, ZP)
 • vyhotovenie potvrdení pri skončení pracovného pomeru resp. dohody
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov podľa potreby
 • ďalšie podľa dohody/potreby

Spracovanie miezd zahŕňa:

 • spracovanie mzdy zamestnanca
 • odoslanie výkazov do inštitucií (ZP, SP, DÚ)
 • vyhotovenie výplatnej pásky pre zamestnancov
 • vyhotovenie príkazu na úhradu pre zamestnávateľa
 • ďalšie podľa dohody/potreby
 • zastupovanie pri komunikácii so ZP, SP alebo Daňovým úradom

Cena za spracovanie personalistiky a miezd je 10eur za každého zamestnanca/dohodára a mesiac.

Cenu možno stanoviť aj dohodou podľa predpokladaného priemerného počtu zamestnancov – tzv. paušál.

V tejto cene sú už zahrnuté všetky potrebné úkony, žiadne ďalšie poplatky (napr. za vyhotovenie rôznych potvrdení, odosielanie výkazov, vyhotovenie mzdových listov….) NEPLATÍTE.