Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je určené pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), napr. pre živnostníkov a pod.

SZČO môže mať povinnosť viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo. To závisí od každej konkrétnej SZČO a jej činnosti.

Jednoduché účtovníctvo zahŕňa:

 • evidencia vystavených fakúr do knihy pohľadávok
 • evidencia došlých faktúr do knihy záväzkov
 • účtovanie bankových pohybov a pokladničných bločkov v peňažnom denníku
 • spracovanie DPH (evidencia, výkazy) ak sa jedna o platcu a odosielanie výkazov
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb a príslušných výkazov
 • zastupovanie pri komunikácii so ZP, SP alebo Daňovým úradom

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva sa odvíja od počtu riadkov v peňažnom denníku (t.j. počtu pohybov na bankovom účte alebo v pokladnici):

 • 1eur za každý riadok v PD, ak sa jedná o neplatcu DPH
 • 1,50eur za každý riadok v PD, ak sa jedná o platcu DPH
 • minimálne však 100eur za vedenie jednoduchého účtovníctva za kalendárny rok
 • cenu možno stanoviť aj dohodou podľa predpokladaného počtu dokladov – tzv. paušál
 • ak SZČO nie je povinná viesť jednoduché účtovníctvo, a uplatňuje si paušálne výdavky cena za spracovanie DP je 50eur.

V tejto cene sú už zahrnuté všetky potrebné úkony, žiadne ďalšie poplatky (napr. za spracovanie/vyhotovenie daňového priznania, rôznych potvrdení, odosielanie výkazov DPH….) NEPLATÍTE.