Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je určené pre firmy ako s.r.o., a.s. alebo aj pre niektoré SZČO.

Podvojné účtovníctvo zahŕňa:

  • účtovanie všetkých dokladov (vystavené faktúry, došlé faktúry, bankové výpisy, pokladničné bločky, zmluvy, rôzne ďalšie doklady…)
  • spracovanie DPH (evidencia, výkazy) ak sa jedna o platcu a odosielanie výkazov
  • vyhotovenie účtovnej závierky, uzatvorenie účtov
  • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb a príslušných výkazov
  • vyhotovenie rôznych potrebných výkazov (pre ŠÚ SR, banky a pod.)
  • zastupovanie pri komunikácii s Daňovým úradom

Cena za vedenie podvojného účtovníctva sa odvíja od počtu dokladov (t.j. počtu faktúr, počtu pohybov na bankovom účte, počtu pokladničných dokladov, počtu zmlúv a rôznych interných dokladov):

  • 1eur za každý doklad ak sa jedná o neplatcu DPH
  • 1,50eur za každý doklad, ak sa jedná o platcu DPH
  • minimálne však 150eur za vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie daňového priznania za kalendárny rok
  • cenu možno stanoviť aj dohodou podľa predpokladaného počtu dokladov – tzv. paušál

V tejto cene sú už zahrnuté všetky potrebné úkony, žiadne ďalšie poplatky (napr. za spracovanie/vyhotovenie daňového priznania, rôznych potvrdení, odosielanie výkazov DPH….) NEPLATÍTE.