Cenník

V uvedených cenách sú už zahrnuté kompletné účtovné služby a všetky potrebné úkony s nimi súvisiace, žiadne ďalšie poplatky NEPLATÍTE.

(Ceny sú bez DPH).

PERSONALISTIKA A MZDY

zamestnanec/dohodár za mesiac – 10eur

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva sa odvíja od počtu riadkov v peňažnom denníku (t.j. počtu pohybov na bankovom účte alebo v pokladnici), minimálne však 100eur za vedenie jednoduchého účtovníctva a spracovanie DP za kalendárny rok.

za každý riadok v peňažnom denníku – neplatca DPH – 1,00eur

za každý riadok v peňažnom denníku – platca DPH – 1,50eur

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Cena za vedenie podvojného účtovníctva sa odvíja od počtu dokladov (t.j. počtu faktúr, počtu pohybov na bankovom účte, počtu pokladničných dokladov, počtu zmlúv a rôznych interných dokladov), minimálne však 150eur za vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie daňového priznania za kalendárny rok.

za každý doklad – neplatca DPH – 1,00eur

za každý doklad – platca DPH – 1,50eur

SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Vyhotovenie daňových priznaní pre fyzické osoby za rok 2023:

DP „A“, t.j. ak máte príjem len zo zamestnania – 20 eur 

DP „B“, t.j. ak ste SZČO a máte paušálne výdavky – 50eur

DP „B“, t.j. ak ste SZČO+ máte pauš. výdavky +príjem zo zamestnania –60eur

DP „B“, t.j. ak ste prenajímali nehnuteľnosť – 50eur

PORADENSTVO

Cena za 1h (60min) – 97eur

Klienti, ktorým spracovávame mzdy, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, majú poradenstvo zdarma.

Cenu za ktorúkoľvek službu možno dohodnúť aj paušálne – určitá suma za mesiac alebo štvrťrok.